ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Σημειώσεις – Διευκρινίσεις – Όροι

Στην τιμή της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Το επιπρόσθετο βάψιμο και η στεγανοποίηση των τοίχων πλευρικά της ταράτσας,(εφόσον δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή της προσφοράς)
 • Το επιπρόσθετο βάψιμο, εκτός του προ βαμμένου σοβά.
 • Το κόστος αποξήλωσης και εγκατάστασης του συναγερμού.
 • Η σκαλωσιά,(στην περίπτωση που δεν έχει χρεωθεί στην προσφορά.)
 • Οι ηλεκτρολογικές εργασίες, όπως αποξήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, πριζών, κ.λ.π.
 • Το κόστος αποξήλωσης και εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων.
 • Η ταράτσα πρέπει να είναι ελεύθερη από εμπόδια ή αντικείμενα, όπως: βαρέλια, γλάστρες κ.λ.π.
 • Το ξήλωμα και η επανατοποθέτηση των κλιματιστικών για να τοποθετηθεί η μόνωση.(Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη να έχει αποκαθηλώσει τα κλιματιστικά ώστε να μπορεί το συνεργείο να τοποθετήσει την θερμομόνωση.Το κόστος επιβαρύνει τον ιδιόκτητη και δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά)
 • Αν δεν υπάρχουν καθόλου κλήσεις (ρύσεις) στην ταράτσα, για να τις δημιουργήσει το συνεργείο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ινοπλισμενη τσιμεντοκονία (περίπου 1-2Kg/m2), η οποία θα χρεωθεί αναλόγως.
 • Οι υδρορροές δεν θάβονται στην θερμομόνωση, για να είναι επισκέψιμες.

Διευκρινίσεις για την Μόνωση της Ταράτσας:

 • Είθισται τα κτήρια που είναι παλιά και έχει εισχωρήσει νερό, σε βάθος χρόνου αυτό το νερό έχει προκαλέσει φθορές, που δεν είναι εμφανείς. Συνεπώς η διάβρωση του μπετόν και του σοβά, που είναι από κάτω, δεν σταματά αμέσως, με την εφαρμογή της μόνωσης. Ενδέχεται, σε βάθος χρόνου να υπάρχει πρόβλημα

στους σοβάδες. Γι’ αυτό συνιστούμε τον έλεγχο και την αποκατάσταση των φθαρμένων σοβάδων. Η Μόνωση δεν εγγυάται για την ζημιά, που έχει είδη γίνει!

 • Αναφορικά με το χρώμα, οι αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ χρωματολογίου και τελικού αποτελέσματος οφείλονται στην αδυναμία πιστότητας στην εκτύπωση
 • Για την καλύτερη και ποιοτικότερη εφαρμογή των υλικών οι εργασίες θα σταματούν όταν: Βρέχει και έως ότου να στεγνώσει, Όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C και πάνω από 35°C.
 • Για την περίπτωση που χρειαστούν, τα υλικά έρχονται σε μεγαλύτερη ποσότητα, από την υπολογισμένη και τα γυρίζουμε πίσω μετά το πέρας του έργου.
 • Η αποδοχή της προσφοράς επέχει τη θέση του συμφωνητικού

Υπεύθυνος έργου: Συρμακέζης Σπυρίδων

Comment on this post*

Your email address will not be published.