Ανδρέας Φιλίππου

Η συνεργασία μας με τον κύριο Συρμακέζη υπήρξε άψογη. Το σπίτι μας αναβαθμήστικε ενεργειακά και αισθητικά. Ευχαριστούμε Σπύρο  για την συνεργασία