Μεταλλικά κτίρια

PROJECT DETAILS

  • Model: Μεταλλικά κτίρια
  • Architects: Technosir

DESCRIPTIONS

Κάντε δικό σας ένα μεταλλικό σπίτι. Κατασκευάζει μεταλλικά κτίρια στο Πέραμα

Εμπειρία

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην κατασκευή των μεταλλικών, σ’ όλη την χώρα, κατασκευάζοντας μεταλλικά κτήρια και σύμμεικτες κατοικίες  από το 2000.

 

Μελέτη  

Εφαρμόζουμε εκτεταμένη τυποποίηση υλικών, παράλληλα τα μεταλλικά μας κτήρια σχεδιάζονται από μηχανικούς, τηρώντας τις υψηλότερες προδιάγραφες ασφαλείας, τηρώντας όλους τους κανονισμούς του ΚΕΝΑΚ.

 

Ασφαλή κατασκευή

Τα μεταλλικά χαλύβδινα κτήρια, είναι τα πλέον αντισεισμικά κτήρια, εξ’ αιτίας της ευκαμψίας του χάλυβα. Η παραμόρφωση της χαλύβδινης δομής δεν είναι μόνιμη και ο χάλυβας ανακτά το αρχικό του σχήμα κατά την αφαίρεση του φορτίου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι ουρανοξύστες είναι χαλύβδινοι. Το μέταλλο είναι ανθεκτικό στη φωτιά και έχει την υψηλότερη αναλογία αντοχής προς βάρος κάθε υλικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούμε χάλυβα πρώτης ποιότητας υψηλής ποιότητας για όλα τα κατασκευαστικά μας στοιχεία και οι προδιαγραφές υλικών μας πληρούν ή υπερβαίνουν τις ονομαστικές ανοχές.

 

Διαχρονικότητα

Τα χαλύβδινα κτήρια, έχουν μεγάλη αντοχή στον χρόνο, χωρίς την ανάγκη ανακύκλωσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα μεταλλικά κτήρια από τις αρχές του 20ου αιώνα σε πολλές μεγαλουπόλεις του κόσμου (πχ Πύργος Άιφελ, Ηλεκτρικός σταθμός Πειραιά, κλπ)

 

Διαφορετικοί τύποι συστημάτων δαπέδων:

  • Σύνθετες δοκοί μικρού μήκους και σύνθετες πλάκες με μεταλλική επιφάνεια
  • Σύστημα δαπέδου Slimdek
  • Κυψελοειδείς σύνθετες δοκοί με σύνθετες πλάκες και χαλύβδινα καταστρώματα
  • Δοκοί Slimflor με προεντεταμένες μονάδες σκυροδέματος
  • Σύνθετες δοκοί μεγάλου μήκους και σύνθετες πλάκες με μεταλλικά καταστρώματα
  • Σύνθετα δοκάρια με προκατασκευασμένες μονάδες σκυροδέματος
  • Μη σύνθετες δοκοί με προκατασκευασμένες μονάδες σκυροδέματος

 

Οικονομικά Χαμηλότερο κόστος κατασκευής: Τα μεταλλικά κτίρια που έχουν προκατασκευαστεί είναι συνήθως λιγότερο δαπανηρά από τα παραδοσιακά κτίρια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Απαιτούν ένα λιγότερο σύνθετο θεμέλιο και μπορούν να σχεδιαστούν για να ταιριάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε οποιαδήποτε ανάγκη και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού