Καμινάδες

PROJECT DETAILS

  • Model: Καμινάδες
  • Architects: Technosir

DESCRIPTIONS

Στο Παλαιό Φάληρο, αντιμετωπίσαμε το κατασκευαστικό πρόβλημα, να έχουν ενωθεί 14 καμινάδες με Ελλενίτ, σε ένα φωταγωγό. Αποτέλεσμα να μην λειτουργούν καθόλου. Διαχωρίσαμε τις καμινάδες εγκαθιστωντας ανοξείδωτες καμινάδες υψηλών προδιαγραφών της εταιρείας Atritube HVAC και σε συνεργασίας με τους συνεργάτες μας στις ανοξείδωτες καμινάδες