θωρακισμένες Πόρτες

PROJECT DETAILS

  • Model: Vila
  • Client: Richard Owen - CEO Coco corp
  • Location: 1369 King st, North Wales
  • Model: 2015
  • Value: $350.000
  • Architects: Mark & Jaden

DESCRIPTIONS

Κατασκευάζουμε όλων των τύπων θωρακισμένες πόρτες, εδώ θα δείτε μερικά από τα έργα μας